Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

anunt concurs muncitor II

                          ANUNŢ SCOATERE LA CONCURS A UNUI POST DE MUNCITOR II  (sofer)

                           ​ŞCOALA GIMNAZIALĂ GABRIEL DRAGAN NICORESTI JUDEŢUL GALAŢI

 

     Organizează in data de 16.01.2020, concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE MUNCITOR II (sofer)– durată nedeterminată, 1.00 normă de incadrare;

 

 

 CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

a)  cetăţenia română și domiciliul în localitate;

b)  vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;

c)  capacitate deplină de exerciţiu;

d) vechime in munca, minim 5 ani;

e) studii liceale ;

f) permis de conducere categoria B,C,D si atestat profesional ;

g) card conducator auto;

h) stare de sanatate corespunzatoare atestata prin acte medicale emise de catre un cabinet  medical specializat;

i) abilitatea de a lua decizii rapide in situații limita, integritate si onestitate, atenție la detalii.

 

  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un DOSAR DE CONCURS care va cuprinde următoarele documente:

 

a) cererea de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;

e) cazierul judiciar; 

f) permis de conducere categoria B,C,D si atestat profesional ;

g) card conducator auto;

h) stare de sanatate corespunzatoare atestata prin acte medicale emise de catre un cabinet  medical specializat;

i) curriculum vitae.

Actele prevăzute la lit. b), c), f), g) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

LOCUL  DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI: SCOALA GIMNAZIALA GABRIEL DRAGAN NICORESTI

 

Relatii la directorul scolii, telefon 0767942339

Secretariat 0236836602

 

                                                        Director,

                                               Prof. Tuchel Nicuta

 

CALENDARUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE MUNCITOR  II (sofer)  LA        

  SCOALA  GIMNAZIALA GABRIEL DRAGAN NICORESTI

 

NR. CRT.

 

ACTIVITATI

 

DATA/ ORA

1.       

Publicarea anuntului

17.12.2019
2.       ​

Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor la secretariatul unitatii de invatamant

13-14.01.2020 orele 9.00-12.00

3.       Selectia dosarelor de catre membrii comisiei de concurs 16.01.2020 ora 9.30
4.       

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

16.01.2020 ora 10.30
5.       Proba scrisa 16.01.2020 ora 11.00
6.       Rezultate proba scrisa 16.01.2020 ora 13.00
7.       

Proba practica(eliminatorie) si interviu

16.01.2020 ora 14.00
8.       

Afisarea rezultatelor la proba practica si interviu

16.01.2020 ora 16.00
9.       

Depunerea contestatiilor

17.01.2020 ora 9.00 -11.00
10.   

Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatelor finale

17.01.2020 ora 12.00-14.00

 

 

                   DIRECTOR,                                                                                          SECRETAR,

              PROF. ŢUCHEL NICUŢA                                                                  

 

 

​