Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal

anunt concurs

SCOALA GIMNAZIALĂ GABRIEL DRĂGAN NICOREȘTI JUDEŢUL GALAŢI

Telefon:0236867034,e-mail:CUI:21613741; scoalanicoresti@yahoo.com

ANUNŢ SCOATERE LA CONCURS A UNUI POST DE MUNCITOR I  (intretinere)

 

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ GABRIEL DRAGAN NICORESTI JUDEŢUL GALAŢI

     Organizează in data de 16.01.2020, concurs pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE MUNCITOR II (sofer)– durată nedeterminată, 1.00 normă de incadrare;

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

-vechime in munca, minim 5 ani;

- studii liceale ;

-permis de conducere categoria B,C,D si atestat profesional ;

- card conducator auto;

-stare de sanatate corespunzatoare atestata prin acte medicale emise de catre un cabinet  medical specializat;

-abilitatea de a lua decizii rapide in situații limita, integritate si onestitate, atenție la detalii.

 

DURATA CONTRACTULUI : NEDETERMINATĂ

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

- depunerea dosarelor se va face in perioada 13-14 ianuarie  2020, la secretariatul  Şcolii  Gimnaziale Gabriel Drăgan Județul Galați, între orele 09 00 – 12 00.

- selecţia dosarelor de înscriere 16.01.2020, ora 09.30, la sediul Şcolii Gimnaziale Gabriel Drăgan 

- proba scrisa se va desfăşura în data de  16.01.2020, ora 11.00, la sediul Şcolii Gimnaziale Gabriel Drăgan  Comuna Nicorești;

- proba practica si interviul  data și ora susținerii probei practice și a interviului se afișeaza odata cu rezultatele la proba scrisa.

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 4 ETAPE SUCCESIVE:

- selecţia dosarelor de înscriere

- proba scrisa

- proba practică (eliminatorie)

- interviu

         Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul Şcolii Gimnaziale Gabriel Drăgan, respectiv până la data de 14.01.2020, ora 16,30.

 

Relatii la directorul scolii, telefon 0767942339.

DIRECTOR,                                                                                                   SECRETAR,

Prof. Țuchel Nicuța                                                                                     Tudor Florina​